DUYÊN TĂNG

7 việc của người bạn lành

7 việc của người bạn lành

Mr ĐỊNH
Thứ Bảy, 05/06/2021

BẢY VIỆC CỦA NGƯỜI BẠN LÀNH Để trở thành một người bạn thật sự tốt, người ấy phải hội đủ bảy... Đọc tiếp

NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI TRONG CON

NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI TRONG CON

Tịnh Viện Thuận Tánh
Thứ Tư, 16/10/2019

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Sư phụ! Con xin được... Đọc tiếp

TÂM SỰ CỦA KẺ TRỌC ĐẦU

TÂM SỰ CỦA KẺ TRỌC ĐẦU

Tịnh Viện Thuận Tánh
Thứ Tư, 16/10/2019

Tôi có ông bạn, mới 23 tuổi đời đã đi trụ trì. Chân ướt chân ráo về nhận chùa ở một vùng quê... Đọc tiếp

Con đường chẳng mấy ai đi

Con đường chẳng mấy ai đi

CEO ALofavn
Chủ Nhật, 22/09/2019

Ngẫm về quá khứ… Nẫu vào chùa cũng gần 10 năm rồi.... Đọc tiếp