Lời Phật Dạy

Tại sao con nghèo? Phật dạy!

Tại sao con nghèo? Phật dạy!

Mr ĐỊNH
Thứ Ba, 01/06/2021

Một người nghèo hỏi? Đức Phật rằng: " Bạch Đức Thế Tôn tại sao con nghèo như thế" ? Đức Phật ôn tồn trả... Đọc tiếp

10 điều Tâm niệm

10 điều Tâm niệm

Mr ĐỊNH
Thứ Bảy, 29/05/2021

🌺 MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM 🌺 🌾1 _ Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ , vì không bệnh khổ thì... Đọc tiếp

Kinh xa lìa Ái Dục

Kinh xa lìa Ái Dục

Mr ĐỊNH
Thứ Ba, 16/03/2021

Đức Phật dạy về cách xa lìa ái dục, xử lý năng lượng tình dục Vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của... Đọc tiếp

10 tai họa do Dâm Dục

10 tai họa do Dâm Dục

Tịnh Viện Thuận Tánh
Thứ Tư, 06/11/2019

1.Những người tham dâm dục: tuy được sinh cõi Trời, làm vua Đế Thích Thiên, vẫn mê năm khoái lạc, tâm như chó... Đọc tiếp