THIỀN TẬP

Thế Nào Là Thiền Định?

Thế Nào Là Thiền Định?

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ THIỀN ĐỊNH? Chúng ta đừng... Đọc tiếp

Cách khắc phục trạo cử & hôn trầm

Cách khắc phục trạo cử & hôn trầm

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Nhà chưa có bàn thờ Phật, bạn vẫn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền… bình thường. Bạn cần chọn... Đọc tiếp

Bài học đầu tiên về thực tập chánh niệm

Bài học đầu tiên về thực tập chánh niệm

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Khi còn là một chú tiểu mới mười sáu tuổi, Thầy tôi đã dạy tôi cách đóng... Đọc tiếp

Tu tập chánh tinh tấn

Tu tập chánh tinh tấn

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Bạn cần sử dụng trí tuệ để giữ tâm tỉnh táo và có hứng thú. Làm cho... Đọc tiếp